Krásné menu :-)
Mistr masérského umění se schopnostmi snoubícími se s darem od Otce Stvořitele. Je možné řešit vše i zázrak.
Vše pro zdraví, krásu, pohodu. Štěstí, hybnost, svobodu! Vladimír Kunert masér a masáže Nymburk
           
     

 
Mary Staggs Detox
 

 

 

 
   
ilustrační obrázek

Detoxikační metoda z Anglie. Speciální koupel nohou.

Tato revoluční detoxikační metoda představuje moderní, velice účinný a jednoduchý způsob, jak zbavit buňky toxinů a jak uvést naše energetické pole opět do rovnováhy.

U všech forem života je buněčná funkce regulována bioelektrickými obvody, které si velmi zjednodušeně můžeme představit jako elektrické obvody v technických přístrojích. Na rozdíl od nich jsou ovšem oduševnělé, jsou nositeli nejrůznějších informací, myšlenek a pocitů.

Naše těla by měla fungovat v harminické a skvěle vyladěné rovnováze. Jsou vystavena neustálému proudění energie, která je v trvalém pohybu. Z toho vyplývá, že náš zdravotní stav závisí na schopnosti těla reagovat na ustavičné změny, k nimž dochází na všech úrovních našeho organismu, a na jeho vrozené schopnosti usměrňovat je. Proudění energie se však mohou postavit do cesty překážky, které je nutné odstranit, aby mohla být obnovena původní rovnováha.

Poruchy bioelektrického potenciálu způsobují nejen nemoci, ale i postupnou degeneraci a smrt. Přístroj Mary Staggs Detox pomáhá vyvolávat nejrůznější biofrekvence, které náš biologický systém snadno rozpozná a přijme jako regenerační schéma pro upevnění zdraví.

Celý svět je jediným mocným oceánem elektrických a magnetických polí, která ať už se projevují jako vlnění, nebo jako částice mají dvě hlavní společné vlastnosti:
• pohybují se rychlostí světla,
• obsahují elektrické a magnetické složky, teré kmitají v navzájem kolmých rovinách.


Lidé již dávno zapomněli, čím pro ně voda doopravdy je: Není jen hmotnou substancí, kapalinou podléhající účinkům gravitace, ale také životně důležitým a mimořádně aktivním médiem umožňujícím pochopení podstaty všech životodárných procesů. Podivuhodné důkazy spirituálních vlastností vody přinesl nedávno v knize Léčivá síla vody japonský badatel Masaru Emoto.

Voda je v našich tělech zastoupena ve formě tekutiny intracelulární, která má zhruba dvoutřetinový podíl a nachází se v nitrobuněčných prostorech, a tekutiny extracelulární. Ta se dále dělí na složku intravaskulární, jež zahrnuje krev a mízu a tvoří asi jednu dvanáctinu celkového objemu vody v těle, a složku extravaskulární, které je asi jedna čtvrtina a tvoří ji tkáňový mok a transcelulární tekutiny (např. mozkomíšní mok, oční sklivec apod.)

Voda má tři základní vlastnosti:
1. Je ideálním prostředím pro rozvoj všech metabolických procesů, protože funguje jako polární rozpouštědlo, což jí umožňuje přepravovat živiny. Aktivně se podílí na přenosu metabolitů a udržování tělesné teploty, protože přenáší chemické signály (hormony) a je součástí systému regulace hodnot kyselosti.
2. Je proměnlivá, může přijímat jakýkoli tvar a vytvářet obvody. Voda rovněž souvisí s rytmem: čím rychleji se pohybuje, tím bohatší je její elementární podstata
3. Reaguje na sebemenší změny okolního prostředí

Hlavními pilíři ionizační detoxikační metody Mary Staggs Detox jsou:
• bioenergie produkovaná mřížkou
• elektrolýza probíhající v lázni, společné se schopností vody přenášet informace
• přítomnost mazových žláz i reflexních bodů a zón na chodidlech
• neustálé bioenergetické proudění v těle

Mřížka s elektrodami je přes řídicí jednotku propojena se zdrojem stejnosměrného elektrického proudu, který má napětí optimální pro elektrolýzu.
Po zapnutí zahájí přístroj Mary Staggs Detox elektrolýzu provázenou ionizací vody.
Následkem této ionizace se v elektrolytické lázni utvářejí pevné částečky, které se buď ukládají na dně vaničky, nebo se vznášejí na hladiné roztoku, kde je lze spatřit pouhým okem.
Zároveň lze pozorovat zabarvování vody:

 
   
 
       
    I těmi nejmenšími cévami lidského těla proudí krev: tento jev nazýváme mikrocirkulací.
Čím lépe mikrocirkulace funguje, tím lepší je okysličování a zásobování těla živinami. Zároveň jsou aktivovány samoléčebné schopnosti lidského oganizmu. Porucha mikrocirkulace může být důvodem různých akutních i chronických onemocnění. Poškození začíná již na úrovni molekul a buněk, které nejsou schopné se řádně zbavovat odpadních a toxických látek přirozeným způsobem.
Z těchto důvodů se může nedostatečná mikrocirkulace podílet také na následujících zdravotních potížích:

• Artróza
• Problémy oběhového systému
• Různé druhy chudokrevnosti
• Trávicí problémy a zácpa
• Křeče
• Imunitní problémy
• Chronický únavový syndrom
• Kožní problémy
• Problémy močových cest
• Migrény
• Bolesti
• Únava a vyčerpání
• Deprese a úzkostné stavy

 
       
   
Doba trvání:
 
    Koupel nohou + homeopatikum + koupel v minerální lázni + vypití 1 l minerální vody + promasírování a natření mastmi a gely chodidel a lýtek včetně holeně = 1 hod.  
         
   
Zpět
 
         
Zápatí
Úvod Nabízím Ceník Kontakt