Krásné menu :-)
Mistr masérského umění se schopnostmi snoubícími se s darem od Otce Stvořitele. Je možné řešit vše i zázrak.
Vše pro zdraví, krásu, pohodu. Štěstí, hybnost, svobodu! Vladimír Kunert masér a masáže Nymburk
           
     

 
Autotrakční lehátko
 

 
   
ilustrační obrázek

Přístroj, který pomáhá člověku obnovit přirozenou polohu těla pomocí pasivního působení zemské tíže.
Uvolňuje páteř, příznivě působní na dolní končetiny a správné prokrvení všech orgánů, včetně mozku. Pomáhá zvyšovat duševní výkon.

Preventivní a léčebné využití při bolestech a onemocnění zad, páteře a pohybového systému. Jedná se o velmi jednoduché zařízení, které je možno používat každodenně doma, na všech pracovištích, ve všech rehabilitačních a rekondičních zařízeních. Jeho výhodou je velmi snadná manipulace i přeprava, nenáročná obsluha a údržba. Hlavní předností je velmi snadné provádění léčby po minimálním zaučení a přitom velká efektivita jak v rámci prevence, tak i léčby řady onemocnění - především pohybového systému.

 
   
 
       
   

Systém využití:
1. v preventivním využití
- předcházení vzniku statických poruch páteře a těla u mladých jedinců v období růstu
- prevence vzniku bolestivých vertebrogenních stavů, např. po větší zátěži nebo dlouhodobém statickém přetížení
- protažení zkrácených svalů a šlach v oblasti dolní končetiny
- zlepšení celkového psychického uvolnění a relaxace
- zlepšení celkové tělesné kondice
- zlepšení stavů zhoršeného usínání
2. v léčebném využití
- léčba všech bolestivých vertebrogenních syndromů
- léčba poruch statiky páteře mladých jedinců (vadné držení těla, skoliotické a kyfotické držení těla, léčba skolióz všech stupňů)
- zlepšení funkce ortostatického ústrojí (úprava poruch polohového systému na podkladě funkčních poruch především v oblasti krční páteře)
- zlepšení stavu u mladších jedinců trpících neurastenií

Regenrace páteře:
Mým prvním učitelem přes páteře byl Dr. Gabriel Urbánek, uznávaný lékař a musím se pochválil, že jsem mu byl dobrým žákem Dokonce o sobě tvrdím, že pokud ke mně přijde 100 pacientů, jimž hrozí operace páteře, že 95 jich na operaci nemusí K nápravě páteře jsem doporučoval pacientům účinné cvičení, ale AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKO je nepřekonatelné. Na tomto lehátku se v podstatě simulu¬je stoj na hlavě "ŠÍRŠÁSANA". královská asána. Jóga doporučuje, že pokud si chcete vybrat jen jednu asánu, tak právě tuto. Stoj na hlavě regeneruje všechny orgány v těle. Jóga od Van Lysebetha popisuje účinky této asány na devíti stránkách. Nemusíme mít problémy jen s páteří, hodí se pro každého, kdo se chce dožít vysokého věku ve zdraví a samozřejmě s aktivní potenci. Sklopné lehátko je ovšem pohodlnější, než stál na hlavě. Můžete meditovat a nestarat se o rovnováhu, číst si noviny, nebo si jen klimbat. Již první pacient, kterého jsem zavěsil, mne překvapil. Za 10 minut běžel ke své ženě a předváděl, že už si sám zaváže tkaničku. Úplně všichni pacienti, kteří si toto lehátko na mé doporučení zakoupili, nešetřili chválou.
Mnoho pacientů se také bojí operace páteře a mají proč. Mnozí, kteří ji podstoupili říkají, že jim nepomohla, nebo za čas mají stejné problémy. Opatrnější musí být jen pacienti s mechanicky poškozenou páteří, třeba po úraze. Ale jinak bez nadsázky tvrdím, že kdo má toto lehátko, nebude mít do smrti problémy s páteří. Může na něm regenerovat celá rodina a zajímají se o něj i návštěvy. Z mého hlediska, vlivem civilizačních chorob neexistuje zdravý člověk. Vzpřímená poloha podporu¬je žilní zástavu v částech těla pod úrovní srdce, zatím co nad úrovni srdce je tok tepelné krve bržděn.
V této situaci způsobuje širšásána obrat, okamžitě vyprazdňuje krev z. nohou, zatím co jsou
odstraněny krevní zástavy z břišních orgánů. Tím se urychluje návrat žilní krve do srdce, plíce dostávají více krve k pročištění a spolu s hlubokým dýcháním tak očišťuje celý organismus, aniž by se zatěžovalo srdce. Hlavu máme skoro všichni málo prokrvovanou. což. způsobuje mnoho zdravotních problémů. Než se hlava začne přirozeně prokrvovat. můžeme mít ze začátku nepříjemné pocity, které však brzy ustanou.
Ještě bych doporučoval po cvičení, stejně jako u šíršásány zůstat asi 30 vteřin i déle ve vodorovné poloze, aby se srovnal krevní oběh.
Jan Spěváček, Přítkov 34

Obrácená poloha působí dobře na celý organismus, a to do té míry, že by ji měl každý praktikovat několikrát denně. Její blahodárné účinky jsou založeny zčásti na tom, že v této poloze dostáváme "obrácené proudy". Je dobře známo, že země vysílá negativní proudy, zatímco z atmosféry přicházejí proudy pozitivní. Skutečnost, že tělo na lehátku ve svislé poloze dostává proudy obráceně, vede k vysoké terapeutické hodnotě této polohy.


Účinky na kostru - zlepšuje statiku páteře a napravuje její poruchy, zlepšuje funkci pohybového systému. Dochází k rozvolnění kloubních spojů.


Účinky na krevní oběh - obrácenou polohou se urychluje návraz žilní krve do srdce, plíce dostávají větší množství krve k pročištění. Žíly si lépe odpočinou než v poloze ležmo, zlepšuje se krevní oběh. Obrácená poloha působí preven tivně proti žitním městkům a proti hemeroidům. Při náklonnosti k těmto obtížím přispěje tato poloha k jejich odstranění nebo alespoň zmírnění.


Účinky na mozek - během obrácené polohy krev pomocí gravitace přitéká v dostatečném množství a pod lehkým tlakem do mozkového krevního oběhu aby jej doslova pročistila. Dostatečné promytí a otevření mozkových vlásečnic odstraňuje většinu migrén a dalších bolestí hlavy, aniž bychom se museli uchýlit k lékům. Obrácená poloha podporuje a stimuluje intelektuální funkce. Zlepšuje paměť stejně jako soustředění, zvyšuje se odolnost proti nervové únavě, mizí stavy úzkosti a nervozity. Zlepšení fyziologické funkce mozku umožňuje každému lépe využívat svých intelektuálních schopností.


Účinky na břišní orgány - obrácená poloha uvádí do oběhu masy krve z břišních orgánů. Mimo to zajišťuje dobrý odtok krve i z orgánů v podbřišku, kde prak¬ticky trvalá poloha v sedě, charakteristická pro mnoho lidí, vede takřka k trvalé kongesci. Působí také mimořádně dobře na zažívací ústrojí a jeho přídatné žlázy, zejména na játra.


Estetické účinky - dostatečným prokrvením obličeje tepennou krví je pokožka dobře živena, dochází k omlazování kůže, k její regeneraci, vytvářející se vrásky mizí, obličej dostává zdravou barvu. Dobré prokrvení vlasové pokožky podporuje růst vlasů. 
   
 
       
   
 
       
    U svých pacientů doporučuji používáni autotrakčního lehátka, s velmi dobrým efektem u všech druhů vertebrogenních potíži.
Výhodou je široká škála indikaci, od skolióz a jiných poruch statiky pánve a pátere, jak v oblasti kyfózy nebo lordózy, dále pres autoimunní choroby, jako je např. morbus Scheuermann nebo morbus Bechtěrev. Velmi dobrých výsledků je dosahováno při v dnešní době velmi frekventovaných poruchách intervertebrálních plotének, jak co do úlevy od bolesti, tak i v hodnoceni objektivních klinických nálezů. Poslední častou indikaci jsou degenerativní změny v oblasti páteře, intervertebrálních vazů, např. morbus Baastrup, a poruchy svalového korzetu zad.
Lehátko je možné používat ve všech věkových kategoriích, od malých děti s poruchami statiky páteře, z toho nejčastější skoliózou, pro kterou v klinické medicíně není žádný kauzální lék a korekční cvičení samotné mívá jen parciální účinky. Kontraindikaci léčby na autotrakčním lehátku není ani vysoký věk pacientů, ba dá se říci, že při správném a šetrném použiti není jeho pravidelná aplikace věkově ohraničena.
Protože se nejedná o invazivní techniku, nejsou problémem ani časté průvodní diagnózy, např. od určitého věku pacientů obávaná osteoporóza. Naopak, dobré účinky je možné zaznamenat i u poruch velkých kloubů, různých stupňů coxarthrozy nebo gonarthrozy. Oproti ostatním léčebným postupům, užívaným při rehabilitaci pacientů, bych rád zdůraznil velmi efektivní relaxační účinek autotrakčního lehátka.
Autotrakční lehátko je možné s výhodou použít jako samostatnou léčbu, která kauzálně působí v oblasti skutečného problému pacienta, ale i jako doplněk při běžné klinické praxi, rehabilitaci, předoperačně i v pooperační rekonvalescenci.
Podmínkou validního léčebného efektu autotrakčního lehátka je jeho správné používání v každé ze jmenovaných indikaci, nezbytné je pečlivé poučení pacienta a předběžný nácvik, provedený pod odborným dohledem. Při dodrženi těchto speciálních kautel je možno autotrakční lehátko označit za specifickou, kauzální metodu léčení některých z výše jmenovaných diagnóz.
MUDr. A. Willant, Svitavy
 
       
   
Doba trvání:
 
    individuální  
         
   
Zpět
 
         
Zápatí
Úvod Nabízím Ceník Kontakt